← Go Back

「港大創科教育系列」余振強盃 STEM in mBot 機械人大賽

余振強紀念中學, 香港大學電子學習發展實驗室 合辦

「港大創科教育系列」余振強盃 STEM in mBot 機械人大賽

比賽日期:2017年7月8日

班別 學生 名次
6A
6A
6D
黃祚懷
翟翹彥
麥誌燊
季軍